ההרשמה למירוץ הסתיימה. לפרטים נוספים ניתן לפנות lital@sunriseisrael.org.il, 09-9501544